Historie

"Nut en Sport" te Vroomshoop opgericht 4 augustus 1938Door vier leden van de vereniging te Vriezenveen die woonachtig waren te Vroomshoop werd op de avond van 19 juli 1938 besloten om te zien of er ook animo was om in Vroomshoop een vereniging te krijgen, zodat besloten werd op 23 juli bij van Engen bij elkaar te komen om het een en ander te overleggen. Maar doordat op deze vergadering alleen van Engen en Pellewever aanwezig waren, werd besloten om op 4 augustus 1938 een vergadering te houden in hotel Tebberman. Op die vergadering waren lang niet alle genodigden aanwezig. De bedoeling van deze vergadering was door Huisman en Pellewever uitgezet. Die avond gaven zich nog 3 personen als lid op. De vereniging telde in oktober 1938 tien leden.

Nut en Sport is een Pluimvee, Konijnen en Sierduivenvereniging.

“Nut en Sport” heeft in haar bestaan voor veel van haar leden een goede vrijetijdsbesteding betekent.

Het “NUT” van onze hobby is het in stand houden van zoveel mogelijk gezonde en sterke rassen, en deze voor uitsterven te behoeden.

Onder pluimvee verstaan wij: Grote Hoenders (kippen)

Dwerg Hoenders (krielkippen)

Watervogels (eenden en ganzen)

Siervogels (fazanten, kalkoenen. Pauwen e.d.)Bij de diergroep konijnen worden ook gerekend: de cavia, de hamster, tamme ratten en ook tamme muizen.

Bij de sierduiven spreekt de naam voor zichzelf, buiten de postduiven, tortelduiven en diamantduiven worden bijna alle in ons land aanwezige duiven tot sierduiven gerekend.
De De “Sport” is de uitdaging om het mooiste dier te fokken in bepaalde rassen, en om nieuwe kleurslagen te fokken. Maar ook de verzorging van de dieren is een aangename bezigheid waar heel veel vrije uren in wordt gestoken. Op de diverse tentoonstellingen worden de dieren gekeurd volgens een standaard op hun uiterlijke raskenmerken en op hun conditie, sommige rassen worden voor een tentoonstelling gewassen en gepoetst, langharige cavia’s krijgen “krulspelden” in. De dieren krijgen een predikaat, U = uitmuntend, F = fraai, ZG = zeer goed, G = goed, V= voldoende, M = matig, O = onvoldoende.Nut en Sport houdt elke jaar twee tentoonstellingen.

De eerste tentoonstelling is een 1 – daagse jongdierenkeuring, meestal eind september waarvoor het eerst de jonge dieren gekeurd worden, die dat jaar gefokt zijn. De leden mogen bij deze keuring aanwezig zijn, zodat er onderling en met de keurmeesters over gepraat kan worden wat er niet goed is, maar vooral ook wat er wel goed is. Dit is altijd een heel leerzame dag voor de fokkers.

De tweede tentoonstelling is de clubshow, en deze duurt drie dagen. Hier mogen zowel oude als jonge dieren meedoen. Tijdens de keuring mogen behalve de keurmeesters alleen schrijvers aanwezig zijn, die de beoordelingskaarten invullen. Na de keuring worden de keurmeesters de mooiste dieren aangewezen en worden de prijzen verdeeld. Daarna is de tentoonstelling geopend voor het publiek.

Ook organiseren we elk jaar een kinderboerderij tijdens de koninginnedag op het M.C.C. plein, waar veel publiek op afkomt.

We weten, dat er in Vroomshoop en direkte omgeving veel kleine huisdieren gehouden worden, ook dat er meerdere malen door een liefhebber van kleindieren een dier van een bepaald ras gezocht wordt!

Hiermee kunnen wij u als vereniging “Nut en Sport” een handje helpen!

Wij geven minimaal 4 keer per jaar een clubblad uit, boordevol informatie over bepaalde diergroepen en verschillende rassen, ook houden wij elk jaar een gezellige avond voor de leden en hun aanhang.

Naar grote tentoonstellingen o.a. Oneto te Enschede of de Noordshow te Zuidlaren gaan we gezamenlijk naar toe, zodat er voor iedereen die er naar toe wil vervoer is.

Mocht U belangstelling tonen voor onze vereniging, dan kunt U altijd kontakt opnemen met een van onze bestuursleden, die graag wat meer willen vertellen over onze liefhebberij. ( zie pagina bestuur).