Contributie

Contributie en lidmaatschappen bonden 2016


Contributie Nut en Sport Seniorleden € 10,00
Jeugdleden t/m 16 jr. € 2,50
Combinaties € 8,50


Lidmaatschap KLN Seniorleden € 15,00
Jeugdleden t/m 16 jaar € 7,50
Combinaties € 3,00


Lidmaatschap NBS 2016 Seniorleden  € 12,50
Jeugdleden t/m 16 jaar € 6,25
Combinaties € 1,50
Registratiekosten nieuwe combinaties NBS € 1,50

 


Abonnement Kleindiermagazine Bij automatische incasso € 34,00
Per acceptgiro € 36,50
Tussentijds: € 2,70 per maand


Nieuwe leden zijn verplicht om een abonnement te nemen op het blad Kleindier Magazine.
Dit geldt niet voor jeugdleden. Jeugdleden krijgen vanaf 2016 het blad gratis

Combinatiekaarten van de bonden zijn alleen mogelijk met gelijktijdige senior- of jeugdkaart.